Med anledning av Covid-19-situationen erbjuder vi samtal över videolänk om du har svårt att komma till mottagningen.

Cecilia och Sara med Södermalm i bakgrunden

Vi erbjuder terapi för individuella klienter och par, handledning individuellt och för grupper, chefshandledning och ger utbildningar i samtalsmetod, KBT och motiverande samtal.