Psykoterapi

Vi erbjuder samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna individer. Exempel på vanliga problemområden är ångestproblematik, nedstämdhet och stressrelaterade svårigheter.

KBT som behandlingsmetod riktar sig till olika problem och bygger på att terapeuten tillsammans med personen ringar in den aktuella problematiken och skapar sig en förståelse för de svårigheter han eller hon brottas med. Interventioner för att komma till rätta med svårigheterna bygger på såväl förändringsarbete som acceptans. Vi inleder alltid en psykoterapi med en bedömningsfas innan vi tar ställning till fokus på behandlingen. Vi utvärderar regelbundet behandlingen tillsammans för att veta att vi är på rätt spår.