Handledning

Vi erbjuder handledning utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT, till en mängd olika yrkesgrupper och organisationer. Handledning ges till såväl arbetsgrupper och chefsgrupper som individer inom kommun, landsting och privat verksamhet.
Fokus på handledningen kan till exempel vara ärendehandledning utifrån KBT och MI, samt frågor rörande professionalitet, bemötande, samtalsteknik, effektivitet och hälsa.