Sara Isling

Porträtt på Sara på Riddarholmen

Sara Isling, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare

Sara Isling är leg. psykolog, leg psykoterapeut samt utbildad klinisk handledare med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). Sara har arbetat som psykolog sedan 1997 då hon arbetade på en psykologmottagning i Jönköping. Sara har arbetat på en psykoterapienhet i Örebro, på Serafens Psykiatriska öppenvård samt på Psykologpartners – ett privat psykologföretag – i Stockholm.
Idag arbetar hon på Karolinska Institutet och på mottagningen Fyring & Isling.

Sara har lång erfarenhet av psykoterapi med individuella klienter, par och grupper. Sara arbetar även med individuellt chefsstöd. Sara har själv arbetat som chef under fyra år på Psykologpartners.

Gruppterapi har Sara gett och erbjuder till studerande på grundläggande psykoterapeututbildning.

Sara arbetar också med såväl klinisk handledning som driftshandledning utifrån kognitiv beteendeterapi. Den kliniska handledningen ges till studerande på grundläggande psykoterapeut utbildning, psykologprogram samt psykoterapeutprogram. Sara erbjuder och har åtta års erfarenhet av driftshandledning till personalgrupper i kommun, landsting och privat verksamhet. Några av de områden där driftshandledningen getts är inom socialtjänst, beroendevård, psykiatri, socialpsykiatri och företagshälsovård.

Sara är även van föreläsare och har hållit utbildningar i olika sammanhang: på bland annat uppdragsutbildningar, psykologprogrammet på Karolinska Institutet, vid Stockholms Universitet och Umeå universitet. Hon har bland annat föreläst i inlärningsteori, tillämpad beteendeanalys, motiverande samtal och behandlingsmetoder i kognitiv beteendeterapi. Sara har även gett ett flertal två dagars workshops i Acceptance and commitment therapy (ACT).

Sara har studerat vid Stockholms Universitet och Uppsala Universitet. Hon är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen och Psykologförbundet.

sara@fyring-isling.se