Sara Isling

Porträtt på Sara på Riddarholmen

Sara Isling, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare

Sara Isling är leg. psykolog, leg psykoterapeut, utbildad klinisk handledare med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT) samt specialistpsykolog i psykologisk behandling och psykoterapi. Sara har arbetat som psykolog i mer än tjugo år. Idag arbetar hon på Karolinska Institutet och på mottagningen Fyring & Isling.

Sara erbjuder psykoterapi för individer och par, klinisk handledning samt driftshandledning utifrån kognitiv beteendeterapi. Sara är även en van föreläsare och har hållit utbildningar i bl.a. kliniska behandlingsmetoder och motiverande samtal.

Sara har studerat vid Stockholms Universitet och Uppsala Universitet. Hon är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen och Psykologförbundet.

sara@fyring-isling.se