Cecilia Fyring

Porträtt på Cecilia på Riddarholmen

Cecilia Fyring, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut

Cecilia Fyring är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT), specialist i klinisk behandling/psykoterapi och fil kand i psykologi. Cecilia har arbetat som psykolog sedan 2002, på Serafens psykiatriska öppenvård samt på Psykologpartners – ett privat psykologföretag – i Stockholm. Idag arbetar hon på Karolinska institutet och på mottagningen Fyring & Isling.

Cecilia arbetar med psykoterapeutisk samtalsbehandling för individuella klienter, för par och för grupper.

Cecilia har många års erfarenhet av handledning för personalgrupper och chefer i kommun, landsting och privat verksamhet. Det har till exempel varit inom olika verksamheter inom beroendevården, psykiatrin, socialtjänst och socialpsykiatri. Handledningen ges utifrån kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal och fokus på handledningen kan vara stöd i behandlingsarbetet, implementering av nya behandlingsmetoder eller bemötande och professionalitet.

Cecilia har lång erfarenhet av att planera och hålla utbildningar, både som ansvarig för grundläggande psykoterapiutbildningar och som föreläsare. Hon har bland annat föreläst i inlärningsteori, tillämpad beteendeanalys, motiverande samtal och behandlingsmetoder i kognitiv beteendeterapi på uppdragsutbildningar, psykologprogrammet på Karolinska institutet och på Umeå universitet, samt genomfört flera specialistutbildningar för psykologer och ST-läkare.

Cecilia har studerat vid Stockholms universitet, Uppsala universitet samt New York University. Hon är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen, Psykologförbundet och MINT Motivational Inteviewing Network of Trainers.