Cecilia Fyring

Porträtt på Cecilia på Riddarholmen

Cecilia Fyring, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut

Cecilia Fyring är leg psykolog, leg psykoterapeut med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT) och specialist i klinisk behandling och psykoterapi. Cecilia har arbetat som psykolog i snart tjugo år. Idag arbetar hon på Karolinska institutet och på mottagningen Fyring & Isling.

Cecilia erbjuder psykoterapi för individer och par och handledning utifrån kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. Cecilia är även en van föreläsare inom områden som motiverande samtal, samtalsmetod och kliniska behandlingsmetoder.

Cecilia har studerat vid Stockholms universitet, Uppsala universitet samt New York University. Hon är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen, Psykologförbundet och MINT Motivational Inteviewing Network of Trainers.