Motiverande samtal

Motiverande samtal (Motivational Interviewing) är en metod som utvecklats under de senaste trettio åren. Den har tillämpats inom ett flertal områden och syftar till att hjälpa klienter till förändring av deras situation. Motiverande samtal omfattar en mängd färdigheter och tekniker, men också ett mer övergripande förhållningssätt gentemot klienter. Motiverande samtal syftar till förändring, dels för de vi arbetar med, dels av oss själva tillsammans med våra klienter.

Fyring & Isling håller regelbundet utbildningar i Motiverande samtal. Fyring & Isling har haft ett avtal med Norrköpings kommun under de senaste tre åren där de utbildat i grunderna i motiverande samtal. I augusti 2018 har Fyring & Isling åter slutit avtal med Norrköpings kommun där de under de närmaste tre åren kommer fortsätta sitt uppdrag att utbilda kommunens anställda i motiverande samtal.