Beteende

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapiinriktning som utgår från inlärningspsykologi och kognitionspsykologi. Fokus är på tankar, känslor och beteende här och nu och hur de samspelar med varandra. Detta är unikt för varje person och därför utgår vi i behandlingen från en individuell beteendeanalys – för att förstå och vid behov förändra en persons beteende.
De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt har visat sig effektiva och ibland mycket effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.