Beteendeanalys och ångestsydrom

I april föreläser vi om beteendeanalys och ångetsydrom på psykoterapeutprogrammet vid Umeå Universitet.