Motiverande samtal

Under hösten 2015 och våren 2016 genomför vi utbildningar i motiverande samtal för Norrköpings kommun.