Motiverande samtal i Norrköping

Under hösten 2016 och våren 2017 fortsätter vi utbilda Norrköpings kommun i motiverande samtal. Med kunskap i motiverande samtal kan personal i socialtjänst, socialpsykiatri och andra kommunala verksamheter hjälpa människor att förbättra sin livssituation.